Zemin Etüdü, İnceleme alanının jeolojik ve jeofizik yöntemler yardımıyla zeminin yapısını ve özelliklerini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalara verilen isimdir.

Zemin Etüdü çalışmaları Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından yürütülmektedir.Jeoloji mühendisleri kontrolünde yapılan sondaj çalışmaları sırasında çıkarılan zemin numuneleri laboratuvarlara gönderilerek deneye tabi tutulur ve bu deney sonuçlarına göre hesaplamalar yapılıp rapor haline getirilir.

Kısacası zemin etüdü zemine ait özellikleri ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalara verilen bir isimdir. 

 

sondaj