des

des2

Elektrik etüd yönteminde, doğal ve yapay kaynaklar kullanılarak yeraltındaki tabakaların parametreleri saptanmaya ve bu parametrelerden yaralanılarak yeraltı yapısı belirlenmeye çalışılır.

Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık olarak uyguladığımız elektrik yöntemler ;

  • Çok Elektrotlu Rezistivite Yöntemi
  • Düşey Elektrik Sondajı
  • SP Yöntemi
  • İP Yöntemi