2000 Yılında Geo-Sis Danışmanlık ve Yerbilimleri olarak kurulan şirketimiz 2013 yılında bünyesine Zemin Laboratuvarı hizmetini ekleyerek devam etmiştir. 2016 Yılında şirketimiz yerbilimleri hizmetlerini Geo-Test markası atlında devam ettirme kararını almıştır.

Geotest; yerbilimlerinin gerektirdiği her türlü jeolojik ve jeofizik yer etüdlerini yapmak, bu çerçeveden olmak üzere sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, yeraltı radarı ve diğer zemin araştırma etüdleri ile zemin ve su sondajlarını yaparak, imar amaçlı toplu konut alanları, sanayi alanları ve parsel bazında her türlü rapor yazımını gerçekleştirmek üzere hizmet veren bilimsel bir araştırma kuruluşudur

Genç mühendis kadrosu ve en yeni teknolojik donanımı ile hizmet veren bir kuruluştur. Yaptığımız çalışmalar sonucu sunulan raporları ilgili kuruluş tarafından onaylanmaktadır.

Vizyonumuz
Zemin incelemeleri ve yeraltı aramacılıkta teknolojiyi en üst standartlarda uygulamak,
geliştirmek ve kendini sürekli yenileyebilen bir şirket olmaktır.

Misyonumuz
Kişi ve kurumlara farklı ihtiyaçlara yönelik, problem çözme odaklı, çağdaş ve güvenilir hizmet vermek.

logo