Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem (Very-Low Frequency Electromagnetic Method (VLF-EM)) bağıl olarak yerin sığ kesimlerinin araştırılması amacıyla kullanılan bir jeofizik yöntemdir.VLF-EM yönteminde, kaynak verici olarak dünyanın çeşitli yerlerinde denizaşırı haberleşmeler için yapılan 15-30 kHz frekans aralığında yayın yapan çok güçlü askeri radyo istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alanlar kullanılır.

Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık firması olarak sizlere sunduğumuz hizmetler ;

  • Hidrokarbon – Havza geometrisi, Bölgesel jeolojik çalışmalar
  • Mineral yatakları, Yer altı boşlukları, Fay ve kırık yapıları, Temel kaya derinliği
  • Askeri amaçlı çalışmalar
  • Volkanik izlemeler, Kabuk çalışmalarında
  • Arkeolojik çalışmalarda gömülü yapıların aranması

vlf