Sismik yöntemler yer altındaki jeolojik tabakaların durumlarını saptamada elastik dalgaların, arz içerisinde yayılması ile ilgili fizik prensiplerine dayanır. Uygulamalı sismikte, dalgaları üreten bir enerji kaynağı, yeryüzüne bir düzen içinde yerleştirilmiş bir seri alıcıya ve bu alıcılara gelen dalgaları kaydeden ölçüm aletine gerek vardır. Bu düzen içinde temel prensip, enerji kaynağından yayılan ve alıcılara gelen dalgaların zamana karşın amplitüdlerinin kaydedilmesidir.

Sismik yöntemin uygulama aşaması mühendislik problemin türüne göre  farklılık göstermektedir.

Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık  olarak uyguladığımız yöntemler ;

  • Sismik Kırılma
  • Sismik MASW - REMİ
  • Sismik Yansıma
  • Kuyu İçi Sismik

 

sis