Manyetik Yöntem, yerin manyetik alanındaki değişimlerinin incelenmesidir. Yer manyetik alanın çeşitli bileşenleri (çoğunlukla düşey ve toplam bileşenleri) ölçülebilir. Yeraltında bulunan bir cismin manyetik anomali verebilmesi için cismin manyetik duyarlılığının çevresindeki kayaçlardan farklı olması gerekir.

Geo-Test Yerbilimleri ve Danışmanlık firması olarak sizlere sunduğumuz hizmetler ;

  • Boru hatlarının, kablo ve toksik atıkların belirlenmesi
  • Patlamamış askeri mühimmat
  • Terkedilmiş petrol kuyuları
  • Arkeolojik yapılar
  • Atık alanları
  •  Maden aramaları
  • Fay hatlarının belirlenmesi
  • Sediman kalınlık çalışmaları
  • Temel kaya araştırmaları
  • Kıtasal kayma ve deniz tabanı yayılmaları

manyetik